Poslovni savet

Nije preporučljivo čekati više od 3 meseca od kada je potraživanje dospelo, da biste angažovali društvo za naplatu potraživanja.